We zien allemaal de filmpjes en de foto’s van mensen die alles met hun paard lijken te kunnen. Los mee laten lopen, hoofdstelloos, zadelloos, bitloos rijden, een liggend paard waar je tegenaan kan gaan liggen, een paard dat vol vertrouwen de moeilijkste situaties het hoofd biedt enzovoort, enzovoort. En steeds weer rijst daar dan de vraag, hoe dan?!

En vervolgens zijn daar de cursussen, lespakketten en lezingen, zoveel verschillende mensen, stromingen en meningen. Iedereen zegt wat anders en wat is nou de waarheid? Vooropgesteld, er is niet maar 1 waarheid, er leiden meerdere wegen naar Rome en iedereen heeft zijn of haar eigen pad. Tenslotte is ieder mens, maar ook ieder paard verschillend. 1 ding staat echter buiten kijf, een betere band met je paard begint met meer inzicht in het paard en zijn gedrag. Als je meer begrijpt van zijn denken, van hoe hij de wereld beleefd en wat hem motiveert, dan wordt het makkelijker om begrip op te brengen voor, en te anticiperen op, zijn gedrag. En vandaaruit krijg je een betere band. Want laten we wel wezen, met welke mensen ben je bevriend? Over het algemeen mensen die in denken en doen grotendeels met jou op 1 lijn zitten, jullie begrijpen elkaar. En op het moment dat je elkaar begrijpt heb je aan een half woord genoeg, precies dé relatie die je ook met je paard wil.

Probeer dus te voorkomen dat je rechtlijnig 1 richting volgt en daardoor uiteindelijk blind achter een meute aan rent, maar blijf vooral zelf nadenken en kijk kritisch. Een instructeur die niet kan vertellen hoe een paard iets ervaart en niet kan uitleggen waarom je iets moet doen is naar mijn mening geen goede instructeur. Een instructeur hoort je wijzer te maken en je blik breder, zodat je met meer kennis en inzicht een betere band met je paard kan opbouwen, omdat je hem begrijpt!

Daniëlle Meyboom


Sluit Popup

Pin It on Pinterest

Share This